فیلتر محصولات
برند ها
رنج قیمت (تومان) 
  
  
    

اکسیدان

انتخاب نوع نمایش لیست / شبکه
محدوده:
اکسیدان 120 میلی پرستیژ  Prestige
اکسیدان نقش اساسی در رنگ نمودن موها دارد و در ترکیب آن با رنگ مو اجازه می دهد فرایند شیمیایی بوجود آ..
2,200 تومان
اکسیدان 125 میلی لیتر ضد قرمزی پادینا Padina
اکسیدان نقش اساسی در رنگ نمودن موها دارد و در ترکیب آن با رنگ مو اجازه می دهد فرایند شیمیایی بوجود آ..
1,500 تومان
اکسیدان 60 میلی لیتر آتوسا Atousa
اکسیدان نقش اساسی در رنگ نمودن موها دارد و در ترکیب آن با رنگ مو اجازه می دهد فرایند شیمیایی بوجود آ..
500 تومان
اکسیدان 750 میلی لیتر پادینا (Padina)
اکسیدان نقش اساسی در رنگ نمودن موها دارد و در ترکیب آن با رنگ مو اجازه می دهد فرایند شیمیایی بوجود آ..
3,900 تومان
اکسیدان گالنی آلبورا Albura
اکسیدان نقش اساسی در رنگ نمودن موها دارد و در ترکیب آن با رنگ مو اجازه می دهد فرایند شیمیایی بوجود آ..
13,000 تومان
اکسیدان گالنی پادینا Padina
اکسیدان نقش اساسی در رنگ نمودن موها دارد و در ترکیب آن با رنگ مو اجازه می دهد فرایند شیمیایی بوجود آ..
15,700 تومان
ثبت نام انجام شد.
با تشکر از شما بابت عضویت در خبرنامه رخ نگار