در اینجا می توانید نحوه استفاده از وبسایت رخ نگار را فرا بگیرید:

حل مشکل فراموشی رمز عبور در ورود به سایت از طریق کامپیوتر و گوشی موبایل

حل مشکل فراموشی رمز عبور در ورود به سایت rokhnegar.com از طریق کامپیوتر و گوشی موبایل را در این ویدیو مشاهده می نمایید.

روش خرید کالای فیزیکی از طریق کامپیوتر و گوشی موبایل

روش خرید کالای فیزیکی از طریق کامپیوتر و گوشی موبایل از سایت rokhnegar.com را در این ویدیو به طور کامل مشاهده می نمایید

روش خرید کالای دانلودی از طریق کامپیوتر و گوشی موبایل

روش خرید کالای دانلودی از طریق کامپیوتر و گوشی موبایل از سایت rokhnegar.com را می توانید در این ویدیو به طور کامل مشاهده کنید

روش ثبت نام و ورود به سایت از طریق کامپیوتر

روش ثبت نام و ورود به سایت rokhnegar.com را از طریق کامپیوتر میتوانید در این ویدیو به طور کامل مشاهده کنید و اگر رمز عبور خود را قراموش کردید به این آموزش مراجعه کنید.  

روش ثبت نام و ورود به سایت از طریق گوشی موبایل

روش ثبت نام و ورود به سایت rokhnegar.com از طریق گوشی موبایل را در این ویدیو می توانید به طور کامل آموزش ببینید و اگر رمز عبور خود را قراموش کردید به این آموزش مراجعه کنید.