پیگیری مرسولات

به روش زیر عمل کنید

جهت پیگیری وضعیت بسته های پستی خود لطفا تا دو روز بعد از ثبت سفارش, درخواست کد مرسوله را به واتساپ رخ نگار به شماره 09305892692 ارسال نمایید و پس از دریافت کد مرسوله از طریق سامانه رهگیری بسته پستی از وضعیت فعلی بسته خود مطلع شوید.